Oprócz tarasów z płyt i kostek betonowych montujemy także tarasy drewniane i kompozytowe wraz z materiałem.